Bankové spojenie pre menu CZK:

Raiffeisenbank a.s., České Budějovice

č.účtu: 7430031001/5500

IBAN: CZ2455000000007430031001

BIC: RZBCCZPP

Bankové spojenie pre menu EUR:

Oberbank AG, pobočka Slovensko

č.účtu: 2301151821/8370

IBAN: SK04 8370 0000 0023 0115 1821

BIC: OBKL SK BA