Nová kamera SONY ZV-E10 II - klikněte zde

Obchodní podmínky

Co je dobré vědět před nákupem v našem eshopu?

 • Zboží zasíláme z kamenné prodejny, najdete nás zde
 • Naše zboží má vysokou kvalitu, nabízíme pouze zboží, který bychom si sami koupili
 • Pokud Vám objednané zboží nevyhovuje, můžete nám jej vrátit do 14 dnů
 • Originální obal není vyžadovaný, vratky ale důrazně doporučujeme zabalit do originálního kartonu, protože nejlépe sedí danému zboží
 • Pokud objednané zboží nefunguje tak jak jste očekávali, zavolejte nám prosím. Pokusíme se poradit a třeba nebude třeba jej vracet.
 • Vrácené zboží bude při přijetí na prodejnu zkontrolováno. Prosíme zákazníky, produkty vracejte neponičené, nepoškrábané. Předejdeme takto sporům.
 • Reklamace se snažíme řešit co nejrychleji. Někdy se může stát, že vyřízení brzdí přeprava, či se čeká na náhradní díly. Sami Vám dáme vědět, až bude reklamace vyřízena.
 • Prodej, vratky i reklamace se snažíme vždy řešit lidsky. I my nakupujeme na internetu a víme, že profesionální servis je klíčový.
 • Máte jakýkoliv dotaz? Obraťte se na některý z našich kontaktů, nebo na chat vpravo dole.

 

Často kladené dotazy:

Fomulář pro reklamaci zboží - stažení

Formulář pro vrácení zboží do 14 dnů - stažení
Pokud nemáte tiskárnu, můžete nám jej poslat i emailem

 

Adresa a kontakt na prodejnu:

Sony Center

České Vrbné 2407

370 13 České Budějovice

Telefon: +420 385 310 873
Mobil: +420 602 471 676
email: sonycentrum@ellexgk.cz


OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi prodávajícím - provozovatelem a zákazníky - kupujícími při nákupu v internetovém obchodě www.ellexgk.cz.

2. Informace o prodávajícím

ellex gk, s.r.o. 

IC: 63910322, DIC: 63910322

Tel: +420 602 471 676

sonycentrum@ellexgk.cz

www.ellexgk.cz

Sídlo společnosti

Doudlebská 1522/ 25, 370 08 České Budějovice vedená KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 5907. 

Adresa provozovny

České Vrbné 2407

370 13 České Budějovice

Otevírací doba

Pondělí - Pátek 9:00 - 18:00

Sobota 9:00 - 12:00   3. Kupující

Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek se dále rozumí:

Kupujícím - fyzická nebo právnická osoba, která s prodávajícím uzavřela kupní smlouvu,

spotřebitelem – fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

podnikatelem – osoba samostatně vykonávající na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Pro případ pochybností se podnikatelem rozumí každý, kdo se vůči prodávajícímu identifikuje identifikačním číslem (IČ) a pod tímto číslem vůči podnikajícímu činí právní úkony

Zbožímveškeré zboží z nabídky prodávajícího, které má prodávající dodat kupujícímu.

4. Sdělení před uzavřením smlouvy

Prodávající tímto ve smyslu ust. § 1820 občanského zákoníku sděluje před uzavřením kupní smlouvy kupujícímu následující:

 1. a) Náklady na prostředky komunikace na dálku (internetové a telefonické připojení) se neliší od základní sazby, kterou kupující hradí v závislosti na tarifu telekomunikačních služeb, které využívá.
 2. b) Prodávající požaduje úhradu kupní ceny v plné výši před převzetím zboží kupujícím, nebude-li výslovně sjednáno jinak.
 3. c) Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy (dle paragrafu 1837 NOZ)
 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, 
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů, 
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 1. d) Smlouva není uzavírána písemně s podpisy smluvních stran. Smlouvou tvoří tyto obchodní podmínky, objednávka kupujícího a její písemné přijetí ze strany prodávajícího. Takto uzavřená smlouva bude uložena v elektronickém archivu prodávajícího.
 2. e) Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

5. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Seznam zboží na internetových stránkách www.ellexgk.cz je katalogem obvykle prodávaného zboží. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek uvedených na internetových stránkách. Aktuální dostupnost bude kupujícímu sdělena na základě poptávky, případně potvrzena na základě objednávky. Sortiment zboží kopíruje momentální nabídku velkoobchodních dodavatelských společností pro Českou republiku. Pokud již vybrané zboží nelze ze zdrojů v ČR zajistit, nemá prodávající jakoukoli možnost tuto skutečnost ovlivnit. Prodávající si proto vyhrazuje právo v případě nedosažitelnosti zboží nabídnout náhradní řešení, případně stornovat objednávku.

Kupující provádí objednávku jednotlivými kroky. Zadáním objednávky kupující stvrzuje, že se předem seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem, které jsou kupujícím k dispozici na internetových stránkách prodávajícího www.ellexgk.cz

Odeslání objednávky je návrhem na uzavření kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dochází potvrzením objednávky prodávajícím.

Před odesláním objednávky je kupující v internetovém obchodu vyzván ke kontrole zadaných dat. Kupující je povinen údaje zkontrolovat, pozdější změny zadaných údajů jsou možné pouze se souhlasem prodávajícího. Prodávající i kupující mohou zrušit objednávku nejpozději do potvrzení objednávky prodávajícím. Pozdější zrušení objednávky je možné pouze na základě vzájemné dohody prodávajícího a kupujícího.

U objednávek uzavíraných po telefonu je prodávající povinen sdělit spotřebiteli svou totožnost a obchodní účel hovoru. Jakmile telefonát skončí, je prodávající povinen odeslat spotřebiteli potvrzení objednávky v textové podobě. Smlouva bude uzavřena až v okamžiku, kdy kupující potvrzení akceptuje.

6. Ochrana osobních údajů

Společnost ellexgk s.r.o. je správcem osobních údajů.

K vyřízení objednávky v internetovém obchodě www.ellexgk.cz je nutné zpracováním vybraných osobních údajů. Osobní data jsou uložena v neveřejném sektoru serveru prodávajícího a jsou technicky zabezpečena proti zneužití. Prodávající se je zavazuje neposkytnout třetím osobám s výjimkou sdělení údajů pro případnou dopravu a doručení zboží. Získané osobní údaje užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti.

Se sdělenými osobními údaji nakládá prodávající pouze v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, a to zejm. s ustanovením § 5 odst. 2 písm. b) a § 5 odst. 6) zákona a dále v souladu s Nařízením EU č. 2016/679.

Kontaktní údaje, konkrétně e-mailová adresa, mohou být v souladu s uvedeným dále použity k nabízení obchodu a služeb společnosti ellexgk s.r.o. ve smyslu §7 zákona č. 480/2004 Sb. a změny provedené zákonem č. 214/2006 Sb..“Souhlas s využitím kontaktu pro marketingové účely je možné kdykoliv bezplatně odvolat použitím odkazu na konci každého obchodního sdělení, případně písemným kontaktováním správce např. e-mailem.

Webové rozhraní obchodu používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do počítače každého návštěvníka webového rozhraní, a které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech amerických. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní a vytváření zpráv o aktivitě jeho uživatelů, určených pro prodávajícího a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu subjektu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Používáním webového rozhraní souhlasíte se zpracováváním údajů o Vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, případně využitím anonymního režimu vašeho prohlížeče. Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

Uvedené webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o produkty obchodu, relevantní reklamy v externích reklamních systémech.

7. Ceny

Kupující kupuje zboží za cenu platnou v době uskutečnění objednávky. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou aktualizovány, s platností pro příslušný den. V případě, jedná-li se o speciální dodávky zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající stanoví cenu individuálně a kupujícímu předem oznámí cenu a termín dodání. Tato cena může být změněna v závislosti na aktuální situaci na trhu, případě v závislosti na vývoji kurzu české měny vůči zahraničním měnám. Kupující není povinen takto změněnou cenu akceptovat a je oprávněn objednávku zrušit.

V případě, že na straně prodávajícího došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží na internetových stránkách nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen zboží dodat za tuto chybnou cenu, a to ani v případě, že bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto všeobecných obchodních podmínek. V takovém případě si prodávající vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy.

Ceny jsou na internetových stránkách uváděny jako ceny konečné, včetně DPH. Kupující je při vytváření objednávky seznámen s celkovou cenou včetně DPH a dalších případných poplatků, které jsou specifikovány níže.

Další případné slevy je možné získat při vyhlášení speciálních slevových akcí, které jsou omezeny časově i počtem kusů a modelů.

Webové stránky nevyužívají personalizované ceny, je ale možné užití individuálních ceníků. Kupující si před objednáním zboží může porovnat aktuálně nabízenou cenu s nejnižší cenou produktu nabízenou v průběhu předchozích 30 dní.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (internet, telefon) pro uskutečnění objednávky hradí kupující v běžné výši v závislosti na tarifu telekomunikačních služeb, které využívá.

Ceny, za které je nabízeno zboží v internetovém obchodě www.ellexgk.cz platí pouze pro nákupy zboží prostřednictvím internetového obchodu. Tyto ceny neplatí v maloobchodních prodejně společnosti ellexgk s r.o.

8. Platební podmínky

Platební podmínky jsou stanoveny níže pro jednotlivé typy odběru zboží.

V hotovosti

nebo platební kartou přímo na prodejně/výdejním místě ellexgk s.r.o.

Zboží zaplatíte hotově nebo platební kartou na výdejním místě. Na prodejně Sony Center jsou přijímány platební karty VISA, VISA Electron, Mastercard, Maestro. Pro Vaši bezpečnost a ochranu můžete být požádání o předložení průkazu totožnosti.

Při platbě v hotovosti či platební kartou nejsou účtovány žádné další poplatky za způsob úhrady.

Na dobírku

Zboží zaplatíte přepravci v okamžiku dodání přímo na dodací adrese. Dopravci PPL, TopTrans, DHL, Zásilkovna, Česká pošta je možné mimo hotovosti platit také platební kartou.

Při odběru zboží na dobírku je doběrečné součástí poplatku za dopravu.

Kartou on-line

Platby kartou – přijímáme platební karty VISA, VISA Electron, Mastercard, Maestro, Apple Pay.

Při platbě on-line platební kartou neplatíte žádné další poplatky za způsob úhrady.

Rychlé online platby

Ze seznamu bank si kupující vybere svou banku.

Po výběru banky má kupující možnost zaplatit platbu prostřednictvím QR kódu, nebo je přesměrován do internetového bankovnictví.

Po kliknutí na „Zaplatit v internetovém bankovnictví“ je kupující přesměrován do online bankovnictví vybrané banky. 

Po přihlášení do online bankovnictví se mu zobrazí předvyplněný platební příkaz. V tomto příkazu nemá kupující možnost měnit částku, variabilní symbol ani banku příjemce.

Po zaplacení dojde k přesměrování kupujícíhi zpět do e-shopu.

Odložená platba 

Odložená platba umožňuje kupujícím e-shopu odložit úhradu nákupu až o několik dnů. Obchodník obdrží potvrzení o zaplacení okamžitě a peníze mu poukážeme ve standardní době. Odložená platba přináší moderní alternativu pro dobírku. Pomáhá nakoupit i kupujícím, kteří třeba zrovna čekají na výplatu a objednávku by jinak odložili na později.

Nabízíme pro vás odloženou platbu ve spolupráci s Twisto, Skip Pay (dříve mallpay) a Equa bank (PlatímPak).

 • Skip Pay (dříve mallpay)

Platební metoda Skip Pay umožňuje vašim kupujícím bezplatné odložení úhrady nákupu až o 14 dnů po doručení zásilky. Vy získáte prostředky ihned po nákupu. Schválení platby netrvá déle než pár vteřin. Plátce je o úspěšném ověření informován e-mailem od Skip Pay spolu s informacemi k úhradě dlužné částky.

 • Twisto Pay

Platební metoda Twisto Pay umožňuje vašemu kupujícímu nakoupit teď a zaplatit do 30 dnů, až si zboží v klidu doma prohlédne. A to zdarma. Vy získáte prostředky ihned po nákupu. Schválení platby proběhne do několika vteřin. Plátce je o úspěšném ověření informován e-mailem od Twisto spolu s informacemi k úhradě dlužné částky.

 • PlatímPak

Platební metoda PlatímPak od Equa bank umožňuje vašim kupujícím odložit si úhradu nákupu až o 30 dnů a následně buď uhradit, nebo rozložit platbu do splátek. Odložení platby až o 30 dnů je bezúročné. Maximální částka odložené platby je 25 000 Kč

E-shop získá prostředky ihned po nákupu. Schválení platby probíhá online v řádu vteřin. Plátce je o úspěšném ověření informován e-mailem od Equa bank spolu s informacemi k úhradě dlužné částky.

Apple Play

V platební bráně je možné zaplatit pomocí Apple Pay. Služba se zobrazuje uživatelům Apple zařízení s prohlížečem Safari při zvolení platby platební kartou.

Platba předem – zálohová faktura 

V případě, že vyberete tento způsob úhrady, zaplaťte podle pokynů v objednávce, tj. ve vašem emailu, číslo účtu 7430031001/5500 CZK nebo 2301151821/8370 EUR. Nebo vám bude Vám personálem obchodu zaslána zálohová faktura. Její úhradu pak provedete standardním způsobem převodním příkazem ve vaší bance. Jako variabilní symbol použijte číslo faktury. Platba je pak bez problémů připsána na účet prodávajícího.

Při platbě převodem platíte standardní poplatky za převod dle sazebníku vaší banky.

Záloha za zboží

V případě, že bude prodávající požadovat od kupujícího zálohu za zboží, bude ho o tom prodávající předem informovat.

9. Dodací termíny

Prodávající je povinen dodat zboží do 30 dnů, pokud se nedohodne se spotřebitelem jinak. Termín dodání bude kupujícímu sdělen při potvrzení objednávky telefonicky, nebo písemně. Bude-li termín dodání delší než 30 dnů, je prodávající oprávněn objednávku zrušit. Pokud termín dodání kupujícímu nevyhovuje, prodávající upraví termín dodání na základě vzájemné domluvy. V případě využití přepravní služby se dodáním rozumí předání k přepravě.

10. Dodání zboží

Zboží bude dodáno způsobem, který kupující vybere v průběhu objednávkového procesu. V případě, že vybraný způsob dopravy nebude vhodný pro objednaný druh zboží, navrhne prodávající kupujícímu vhodnější alternativu.

Přesto, že veškeré zboží je vždy pečlivě zabaleno a dopravováno s maximální péčí, je možné, že během přepravy dojde k jeho poškození.

Při převzetí zboží je VŽDY nutné zásilku pečlivě prohlédnout, zkontrolovat neporušenost vnějšího obalu a jakékoliv poškození ihned reklamovat a sepsat s dopravcem reklamační protokol.

Samozřejmě je možné převzetí zboží s poškozeným obalem odmítnout. I v takovém případě je třeba sepsat reklamační protokol.

Převzetím zboží a podpisem průvodního listu kupující potvrzuje řádné dodání zboží a na pozdější reklamaci v souvislosti s poškození obalu již nebude brán zřetel.

Osobní odběr

Kupující si vyzvedne objednané zboží v provozovně prodávajícího na adrese:

Sony Center, České Vrbné 2407, 370 11 České Budějovice

Při volbě tohoto typu dodání prodávající splní svou povinnost dodat zboží v okamžiku, kdy je zboží na provozovně připraveno k odběru.

Kupující v tomto případě dopravu nehradí. Možnosti platby: Platba v hotovosti, On-line platba platební, kreditní či úvěrovou kartou předem při objednání zboží. Převodem pomocí Zálohové faktury, která bude na vyžádání zaslána elektronickou poštou

 • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
 • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
 • Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.11. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Ustanovení uvedená výše se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z odpovědnosti za vady, které se vyskytují u spotřebního zboží, v reklamační lhůtě

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo a identifikující údaj, popřípadě i další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti. Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi věci vážou, nejsou dotčena. Toto potvrzení může být nahrazeno dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje.

12. Reklamace

Případné reklamace zboží budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu prodávajícího uveřejněného na internetových stránkách www.ellexgk.cz  a příslušnými platnými právními předpisy ČR.

Zboží k reklamaci nelze zasílat na dobírku. V případě zaslání na dobírku si prodávající vyhrazuje právo zásilku nepřevzít.

Veškeré zboží k reklamaci je možné předat k reklamaci na adrese prodejny, nebo jej zaslat přepravní službou na adresu:

Sony Center

ellex gk, s.r.o.

České Vrbné 2407

370 13 České Budějovice

Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Kupující hradí náklady spojené s předáním zboží prodávajícímu pro účely reklamace, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být předáno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Po vyřízení reklamace má kupující právo na bezplatné předání zboží v místě, kde reklamaci uplatnil (v zásadě tedy v místě provozovny prodávajícího). Pokud bude kupující žádat zaslání zboží na jiné místo, ponese kupující veškeré náklady spojené se zasláním zboží v případech, kdy nebude reklamace oprávněná. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na:

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci nebo
 • na odstranění vady opravou věci nebo
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při vadném plnění majícím povahu nepodstatného porušení smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, a nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, a nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Je-li vadné plnění, kupující může požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, a nebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

13. Práva a povinnosti prodávajícího

 1. a) Prodávající má povinnost vyřídit objednávku, a dodat objednané zboží dle zvoleného způsobu dodání v termínu, který sdělí kupujícímu při potvrzení objednávky. Dodávané zboží vždy obsahuje daňový doklad a český návod k použití.
 2. b) Prodávající je oprávněn odmítnout další objednávku, pokud kupující neuhradí kupní cenu, nebo objednané zboží neodebere.
 3. c) Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit pouze před dodáním zboží v případě jeho nedostupnosti, výrazné změny ceny zboží mezi objednáním a potvrzením a dále v případech zjevně chybného uvedení ceny dle článku 7 těchto podmínek. Před odstoupením bude kupující kontaktován a smluven další postup.

14. Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou doručovací a fakturační adresu, na kterou mu má být zboží dodáno.

Kupující je povinen objednané zboží odebrat a uhradit kupní cenu včetně dalších poplatků, se kterými bude předem seznámen.

Pokud je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným než sjednaným způsobem, je kupující povinen uhradit náklady spojení s takovým doručováním. V případě, že zboží kupující bezdůvodně nepřevezme, má prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním, jakož i dalších nákladů, které mu z důvodu nepřevzetí zboží vzniknou. Dále má prodávající v takovém případě právo od kupní smlouvy odstoupit.

15. Dárky poskytované k nákupu

Kupující spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že je-li ke zboží prodávajícím poskytnut dárek, je darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že v případě využití práva na odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů spotřebitelem darovací smlouva pozbývá účinnosti k okamžiku odstoupení a kupující spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i poskytnutý dárek. Nevrácení dárku v takovém případě představuje bezdůvodné obohacení na straně spotřebitele, jehož vydání je prodávající oprávněn vymáhat. Není – li vydání předmětu bezdůvodného obohacení v původním stavu možné, má prodávající nárok na peněžitou náhradu ve výši jeho obvyklé ceny.

16. Velkoobchodní podmínky mezi podnikateli

Tento článek obsahuje speciální úpravu vzájemných práv a povinností prodávajícího a kupujícího v případech, kdy kupující je podnikatelem. V takovém případě budou na vzájemný závazkový vztah aplikována krom zbylého obsahu obchodních podmínek ustanovení tohoto článku; Tam, kde by zvláštní ustanovení tohoto článku odporovala zbylé úpravě obchodních podmínek, se uplatní zvláštní úprava podle tohoto článku. Ustanovení tohoto článku se nevztahují na kupující, jež jsou spotřebiteli.

S kupujícím podnikatelem může být sjednána úhrada kupní ceny bez požadování úhrady zálohy ve výši kupní ceny. V takovém případě bude kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

Pro případ prodlení kupujícího podnikatele s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku vůči prodávajícímu se sjednává smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý byť započatý den prodlení.

Vlastnické právo k zboží (předmětu koupě) přechází na kupujícího okamžikem úplné úhrady kupní ceny příslušného zboží (předmětu koupě).

Kupující podnikatel je povinen předmět koupě ihned po jeho převzetí odborně prohlédnout, když jakékoliv zjevné vady plnění je povinen obratem, nejpozději však do 15 dnů, uplatnit u prodávajícího, jinak právo z vadného plnění co do vad zjevných zaniká. Za ostatní vady plnění odpovídá prodávající podle § 2099 až § 2112 občanského zákoníku, záruka se neposkytuje.

Kupující podnikatel nemá právo odstoupit podle zvláštní spotřebitelské úpravy.

Veškeré nároky z této smlouvy se promlčují podle dohody stran v promlčecí lhůtě deseti let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. Dohodou smluvních stran se vylučuje jednostranné započtení ze strany kupujícího na jakýkoliv jeho závazek vůči prodávajícímu.

17. Závěrečná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách v den uskutečnění objednávky kupujícím. Účinnost všeobecných obchodních podmínek nastává 1.9.2022. Prodávající si vyhrazuje právo na jejich změnu.

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: ellexgk s.r.o., České Vrbné 2407, 370 11 České Budějovice, adresa elektronické pošty obchod@ellexgk.cz, telefon +420 602 471 676.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Poučení spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy a vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

1. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba převezmete zboží.  Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy jednoznačným prohlášením informovat prodávajícího, společnost ellexgk s r.o., se sídlem Doudlebská 1522/25, České Budějovice, IČ: 63910322 formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Odkaz na formulář pro vrácení zboží

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Prodávající je povinen odstoupení potvrdit.

Nelze odstoupit od smlouvy na zboží, které je dodáváno v zapečetěném obalu a z důvodu ochrany zdraví nebo hygienických důvodů jej není vhodné vrátit poté, co spotřebitel porušil obal.

Nelze odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty, ovšem v případě služeb za úplatu nelze odstoupit pouze pokud plnění započalo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy.

2. Účinky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdržíme vrácené zboží, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). 

Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

3. Vrácení zboží

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve. Pokud byl ke zboží poskytnut dárek, je nutné spolu s vráceným zbožím vrátit také tento dárek.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese ellexgk s.r.o., České Vrbné 2407, České Budějovice. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

4. Náklady spojené s vrácením zboží

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží.

5. Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Kupující je povinen se zbožím nakládat pouze tak, jako by mu to bylo umožněno na prodejně

Formulář pro odstoupení od smlouvy  - ke stažení a vyplnění naleznete zde

Vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Reklamační řád

Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího a upravuje vztahy a postup při vyřizování reklamací zboží kupujícími při nákupu v internetovém obchodě ellexgk.cz a v provozovnách prodávajícího. Reklamační formulář ke stažení zde

1. Odpovědnost z vadného plnění

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména, že v době, kdy Kupující zboží přezval,

 1. a) Má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 2. b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 3. c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 4. d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 5. e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. Projeví-li se vada v průběhu 12 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytla u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to však neplatí:
 6. a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 7. b) u opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
 8. c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
 9. d) vyplývá-li to z povahy věci.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaného zboží s neschválenými součásti či softwarovými aplikacemi, jejichž funkčnost kupující při objednávce výslovně nepožadoval, nebo jejich kompatibilita nebyla prodávajícím výslovně uvedena. Zároveň prodávající negarantuje funkčnost softwaru ve verzích, které nejsou vhodné pro objednaný operační systém, pokud taková funkčnost u podobného zboží není obvyklá.

2. Uplatnění reklamace

Práva z odpovědnosti za vady zboží uplatňuje kupující, popř. za něj osoba jím písemně zmocněná bez zbytečného odkladu po výskytu vady, a to s tím, že od výskytu vady nesmí být zboží dále užíváno. Při uplatnění reklamace je nutné předložit reklamované zboží spolu s dokladem o koupi, záručním listem byl-li vydán a vytknout uplatněné vady a zvolit způsob nápravy, který si kupující zvolil. Kupující tak může učinit osobně u prodejce, kde byl nákup uskutečněn nebo si může zvolit síť Autorizovaných servisních center v ČR.

Prodávající resp. servisní centrum vydá kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo v souladu s výše uvedeným uplatnil (dále jen „reklamační protokol"). V reklamačním protokolu se též uvádějí údaje o provedení opravy a o době jejího trvání, rozhodnutí prodávajícího o uplatněných vadách a právům z toho vyplývajícím. Reklamační protokol podepisují prodávající i kupující. Při reklamaci je nutno doložit doklad o nákupu. Výrobní číslo zboží uvedené na nákupním dokladu musí být totožné s výrobním číslem reklamovaného zboží.

3. Vyřízení reklamace

Je-li kupujícím spotřebitel, rozhodne prodávající o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady vyřídí prodávající nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Kupující je povinen si zboží po uplynutí 30 denní lhůty vyzvednout. Je-li kupujícím podnikatel, vyřídí prodávající reklamaci v přiměřené lhůtě.

V případě, že kupující oprávněně odstoupí od kupní smlouvy, bude mu kupní cena vrácena převodem na účet kupujícího se splatností 30 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.

4. Vydání reklamovaného zboží

Reklamované zboží po vyřízení reklamace vydá prodávající osobě, která předloží originál reklamačního protokolu, nebo která se identifikuje jako osoba, se kterou byla uzavřena kupní smlouvy

5. Reklamace zaslána přepravní společností

Pečlivě zabalené zboží včetně příslušenství zašlete na adresu Sony Center, České Vrbné 2407, České Budějovice spolu s formulářem. Formulář ke stažení zde

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je účinný pro kupní smlouvy uzavřené ode dne 1.9.2021 Reklamační řád platí pro internetový obchod ve znění uvedeném na internetových stránkách v den uskutečnění objednávky kupujícím.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz.


V Č. Budějovicích dne 13.3.2023