Prodloužené záruky a pojištění

 

Pojištění majetku


Pokud máte obavy z poškození, ztracení či odcizení zakoupené elektroniky, sjednejte si majetkové
pojištění a můžete strach pustit z hlavy. Není třeba pojistit si každou věc zvlášť. Pro ještě méně
starostí doporučujeme pojištění celé domácnosti, které se vztahuje na veškerý váš majetek uvnitř i
mimo váš byt či dům. Týká se tedy i věcí, které máte například v autě, skříňce ve fitku nebo v práci.

• náhrada v případě odcizení majetku z domu/bytu i mimo něj• náhrada v případě zničení přírodními živly doma/ v bytě i mimo něj• vztahuje se na zařízení bytu (nábytek, koberce, osvětlovací tělesa, kuchyňské přístroje,
pračku apod.) i věci osobní potřeby (audiovizuální a výpočetní techniku, foto techniku, sportovní vybavení, starožitnosti, sbírky, cennosti, knihy, oblečení, atd.)• pojištění nesjednáváte na každou věc zvlášť, ale vztahuje se na veškerý majetek ve vaší
domácnosti i mimo ni, stačí si jen schovávat účtenky, ať lze škodu lépe vyčíslit• pojištění stojí v průměru 150 Kč na měsíc, ale může vám ušetřit tisíce Spočítejte si, kolik stojí pojištění vašeho majetku
Prodloužené záruky a pojištění produktů

S pořízením nového zařízení Vám nabízíme možnost sjednání dodatečného PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY či POJIŠTĚNÍ NÁHODNÉHO POŠKOZENÍ A ODCIZENÍ výrobku. Všeobecné pojištění PRODLOUŽENÉ "ZÁRUKY" a „POJIŠTĚNÍ NÁHODNÉHO POŠKOZENÍ A ODCIZENÍ“ Vám poskytujeme ve spolupráci se společností AWP P&C Česká republika. Pro vybrané produkty Sony nabízíme možnost sjednání „PRODLOUŽENÉ ZÁRUKY SONY“. Oba produkty jdou samozřejmě kombinovat. Tyto produkty jsou službami třetích stran, společnost ellex gk, s r.o. je pouze zprostředkovatelem a konečná smlouva je uzavírána mezi Kupujícím a Poskytovatelem služby. V dalším textu Vás informujeme o vlastnostech a rozsahu jednotlivých služeb, plnění a o způsobu zpracování vašich osobních údajů při jejich sjednávání.

Před nákupem služby je vždy nezbytné důkladně si přečíst Všeobecné pojistné obchodní podmínky.

Informace o nakládání s osobními údaji:

Prodloužená záruka i Pojištění náhodného poškození a odcizení jsou službami externích partnerů prodávajícího a to společnosti AWP P&C Česká republika - odštěpný závod zahraniční právnické osoby patřící do skupiny Allianz SE, nebo společnosti Sony Europe B.V., Organizační složka, Sony Central and Southeast Europe (Czech).

V případě, že máte o tyto službu zájem, je možné o jejich sjednání požádat prodávajícího, který ji následně Vaším jménem s pojistitelem uzavře a veškeré dokumenty Vám zašle či předá spolu se zakoupeným produktem.

Společnost ellex gk, s.r.o. jako prodávající je pouze zprostředkovatelem pro uzavření pojistné smlouvy (zpracovatelem osobních údajů). Jako zpracovatel má se správcem uzavřenu smlouvu o ochraně a zpracování osobních údajů, případně Vás před jejím uzavřením požádá o souhlas se zpracováním a předáním Vašich osobních údajů. Veškeré údaje jsou ukládány prostřednictvím webových rozhraní jednotlivých poskytovatelů služeb (správců o.ú.). U prodejce (zpracovatele) jsou požadované kopie údajů uloženy po dobu trvání smlouvy a to pouze pro případnou kontrolu správnosti zadaných informací. Po dobu archivace jsou údaje zabezpečeny proti zneužití. Po uplynutí platnosti smlouvy jsou údaje skartovány. Pokud máte ke zpracování údajů na straně prodejce jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat e-mailem na obchod@ellexgk.cz.

Identifikace zpracovatele: ellex gk, s.r.o., České Vrbné 2407, 370 11 České Budějovice, IČ: 63910322

Pojištění proti rozbití a krádeží SIL Servis Parter

  • tablety
  • mobilní telefony (pouze rozšíření záruky, mobily značky Apple i prodloužení)
  • chytré hodinky
  • notebooky
  • počítače
  • tiskárny
  • monitory
  • herní konzole (bez příslušenství)
  • NAS (ne do racku)

Základní parametry: 

Co lze pojistit: libovolný produkt z výše uvedené kategorie v hodnotě 2 000-399 999 Kč vč. DPH (dle sazebníku), nemusí být zakoupený v ATComputers

Spoluúčast u prodloužení záruky: pouze při totální škodě - 10% (min. 500Kč), při menší než totální škodě bez spoluúčasti 

Spoluúčast u rozšíření záruky: 15% v prvním roce pojištění (min. 500Kč), 25% v druhém ruce pojištění (min. 500Kč) 

Formy plnění: náklady na opravu zařízení nebo peněžní poukázka na výběr náhradního zařízení

Hlášení pojistné události: SIL Servis Partner a.s., www.sil.cz/pojisteni, tel. 596 253 677, pojisteni@sil.cz

 

Obě varianty pojištění lze uzavřít pouze na nové, nepoužité zboží:

1)    Pojištění prodloužení záruky – prodlužuje zákonnou nebo smluvní záruku (tj. záruku danou výrobcem) o 1, 2 nebo 3 roky. Maximální délka záruky včetně prodloužení je 5 let.

Lze uzavřít do 30 dnů před koncem zákonné nebo smluvní záruky.

 

2)    Rozšířená záruka – pojištění na náhodné náhlé a nepředvídané poškození, zničení pojištěných věcí na 1 nebo 2 roky, začíná platit okamžikem prodeje.

Kryje i krádež a loupežné přepadení po celou dobu trvání pojištění nebo pouze v prvním roce, dle zvolené varianty.


  
Sony - prodloužená záruka

Informace o poskytovateli

PRODLOUŽENOU ZÁRUKU na produkty Sony Vám poskytuje společnost Sony Europe B.V., Organizační složka, Sony Central and Southeast Europe (Czech).

Co je Prodloužená záruka Sony, co obsahuje a kdo si ji může zakoupit?

Zakoupením služby si můžete prodloužit "záruční dobu" výrobku o dalších 12, 24 nebo 36 měsíců.
Tato služba nemá vliv na zákonná práva spotřebitele a začne platit následující den po ukončení zákonné doby odpovědnosti za vady dle příslušných ustanovení NOZ. Nejedná se o prodloužení této doby ani smluvní záruku za jakost, ale o následné "pojištění" funkčnosti výrobku.
Výrobce se zavazuje, že ponese náklady na opravu produktu včetně jeho součástí a nákladů na práci po dobu trvání prodloužené záruky. V případě, že se nepodaří získat náhradní díly na opravu, případně je cena opravy neekonomická, může Sony rozhodnout o výměně výrobku za nový produkt nebo produkt se stejnými či podobnými parametry. V případě, že bude výrobek vyměněn za nový, nevyčerpaná část "záruky" bude převedena na vyměněný výrobek.
Služba se nevztahuje na pravidelnou údržbu či opravu v důsledku běžného opotřebení, spotřební materiál, poškození způsobená používáním v rozporu s běžným způsobem, nesprávným použitím, nakažením virem, použitím nesprávného příslušenství, oprav či úprav mimo autorizovanou síť opraven, nedbalosti či nehody a další. Přesný výčet výjimek z plnění prodloužené záruky je obsahem všeobecných obchodních podmínek.
Službu je možné sjednat pouze na vybrané výrobky Sony a to pouze soukromá osoba k vlastnímu užití, ne k podnikatelské činnosti.
Pojistné plnění může být poskytnuto pouze na území České republiky.

Co dělat, když přístroj nefunguje?

V případě, že se v průběhu platnosti produktu Prodloužená záruka (tedy po skončení zákonné záruční doby) objeví závada na přístroji, postupujte stejným způsobem jako v zákonné záruční době. K reklamaci (do prodejny prodávajícího, případně autorizovaného servisu Sony) spolu s výrobkem a originálním prodejním dokladem přineste i smlouvu o prodloužené záruce.

 
Zpracování osobních údajů

Společnost ellex gk, s.r.o. je pouze zpracovatelem - prostředníkem. Vzhledem k tomu, že smluvní vztah je uzavírán mezi Vámi a Sony, požádáme Vás při nákupu této služby o udělení souhlasu se zpracováním údajů za účelem sjednání této smlouvy Vaším jménem, tedy prodejce Vaším jménem a za použití vašich údajů vybranou službu sjedná a spolu se zbožím Vám následně předá či zašle smluvní dokumenty.

Pro účely uzavření a plnění smlouvy na „Prodlouženou Záruku Sony“ jsou prostřednictvím webového rozhraní správce zpracovávány (a jsou nezbytné) následující údaje: jméno a příjmení, korespondenční adresa, e-mail, telefon a údaje o produktu. Bez udělení souhlasu a poskytnutí uvedených údajů není možné smlouvu u prodejce uzavřít.

U prodejce (zpracovatele) jsou požadované kopie údajů uloženy po dobu trvání smlouvy a to pouze pro případnou kontrolu správnosti zadaných informací. Po dobu archivace jsou údaje zabezpečeny proti zneužití a po uplynutí platnosti smlouvy jsou skartovány.

Správcem osobních údajů je společnost Sony Europe B.V. V případě dotazů či žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údaje se prosím obraťte na podporu Sony, buď prostřednictvím online webového formuláře: www.sony.cz/support/cs/contacts/pim/email, písemně na adrese: The Privacy Officer, Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW United Kingdom, případně telefonicky: (+420) 246 019 146. Službu „prodloužené záruky“ spravuje společnost Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited. Da Vincilaan 7-D1, B-1935 Zaventem, Belgium.